Adományozás

Az adomány nem tartozik szorosan véve az 1+1%-os felajánlás témakörébe, de oldalunkon mégis érdemes megemlékezni róla, mivel az adófelajánlásunk és az adományaink kedvezményezettjei ugyanabból a körből kerülnek ki.

A civil szervezeteknek adható adományokról 2011-ben hozott törvényt az országgyűlés. A törvény szövege szerint adomány lehet pénz, értékpapír, befektetés, áru vagy akár szolgáltatás is. A lényeg, hogy a civil szervezet semmilyen ellenszolgáltatásra sem kötelezhető az adomány elfogadása fejében, és a támogatott szervezet köteles az alapító okiratban lefektetett célokra hasznosítani az adományt. Az adomány származhat magánszemélytől vagy gazdasági társaságtól.

2012 januártól adomány a következő: a közhasznú tevékenység előmozdítására, közérdekű kötelezettségvállalásra adott támogatást, illetve az egyházaknak nyújtott támogatás. A támogatás lehet pénz, eszköz vagy szolgáltatás – a lényeg, hogy az adományozó semmilyen ellenszolgáltatást sem kérhet a támogatottól.

Az adományozás fontos alaptétele, hogy az adományozó nem csak nem várhat el semmilyen ellenszolgáltatást, de vagyoni előnyt sem szerezhet. Magánszemélyeknél az érintettek köre egyértelmű, cégek esetén viszont igen széles: nem juthat előnyhöz az adományozó cég tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, igazgatósági tagja, könyvvizsgálója – sőt még ezen személye közeli hozzátartozója sem!

Az adomány felhasználásáról alapesetben a szervezet dönt – kivételt jelent, ha az adományozó kiköti az adomány célját. A kedvezményezett köteles beszámolni az éves beszámolójában az adomány felhasználásáról. Bevett dolog, hogy a támogatott tájékoztatja az adományozót arról, hogy milyen célra használta fel a pénzt vagy egyéb adományt.

Az adományozás célja minden esetben a segítségnyújtás. Ez lehet konkrét: amikor az adományozó egy bizonyos eszközre ad pénzt, egy irodát segít berendezni stb., vagy lehet pántlika nélküli pénzadomány, amelyet a támogatott a törvényi keretekben belül szabadon elkölthet.

Az adományért az adományozó semmilyen ellenszolgáltatást nem kérhet a támogatott szervezettől. Viszont az állam bátoríthatja a társas vállalkozásokat az adakozásra: a vállalkozások adókedvezményben részesülhetnek. Az adományozás nem ugyanaz, mint a társadalmi felelősségvállalás, vagyis a corporate social responsibility, a manapság csupán CSR-ként emlegetett fogalom. A CSR ugyanis több mint egy bizonyos szervezet támogatása meghatározott összeggel: társadalmilag fontos problémák homloktérbe helyezése, környezettudatosság vállalása és beépítése a vállalat működésébe. Röviden: nem minden CSR adományozás, de az adományozás mindig társadalmi felelősségvállalás.

Ejtsünk néhány szót az adományokról is

A legegyszerűbb adományozási forma a pénz. Ezt a szervezet arra költi, amire akarja (vagy amire kijelölik), sokrétűen felhasználható, szabadon csoportosítható. Adomány lehet valamilyen szolgáltatás vagy tárgyi eszköz: bútor, számítógép, lélegeztetőgép, jármű, ingyenes reklám, ingyenes fuvarozás, élőmunka – a sor végtelen. A tárgyi adomány esetén fontos, hogy ne megunt vagy használhatatlan tárgy legyen, amit csak azért ajándékoz el egy cég vagy magánszemély, mert már nem tud vele mit kezdeni. Nem kizárt, hogy ami egy jól futó cégnek felesleges, az egy szegényebb civil szervezetnek még jól jöhet, de ez nem az adományozás legelegánsabb módja…

Ennek ellenére előfordulnak még cifrább esetek is, amikor a támogató egyértelműen nyerészkedési céllal adományoz. Nem az adóalap-csökkentésre gondolunk, hanem arra, amikor a támogatónak vissza kell folyatni az adományból valamilyen formában. Ez lényegében adóelkerülés, hiszen a cég kivonja az adomány összegét az adó alól, majd egy civil szervezeten keresztül végül mégis felhasználja azt. Ezzel nem sugalljuk, hogy minden civil szervezet keresztes lovagok gyülekezete, miközben a támogatók a kiskaput keresik, hiszen egy gyerekkórház inkubátorára adott pénzből az adományozó nem fog tudni nyerészkedni (hacsak nem tőle veszik meg az inkubátort, de ez már olyan csavarossá teszi a történetet, hogy felesleges gondolkodni rajta). Tény azonban, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek az elszámolásában valami hiba van a kréta körül. Ha nagyobb adománnyal segítünk egy szervezetet, ne csak utólag kezdjük el nézni, hogy korábban mire költöttek, voltak-e botrányaik, mennyi a működési költségük, mivel az már eső után köpönyeg. A támogatni kívánt cél kiválasztása után keressünk olyan civil szervezetet, amely azzal a területtel foglalkozik, és a nyilvános adatok alapján megbízható szervezetnek tűnik.

Annál inkább fontos a támogatni kívánt szervezet alapos feltérképezése, mivel érdemes egy megbízható céggel hosszabb távú kapcsolatot kiépíteni. Ez erkölcsi szempontból is fontos, hiszen egy társadalmilag kiemelt jelentőségű cél támogatása egyszerűen szólva emeli egy magánszemély vagy cég önbecsülését. Ezen túl viszont mindkét fél külső megítélését is javítja: a támogató cég képén javít, ha állandó partnerének mondhat egy civil szervezetet, míg a civil szervezet nagyobb tekintéllyel léphet fel, ha jelentős támogatók állnak mögötte. Ráadásul az összefogás javíthatja a támogatott civil szervezet működését: a jelentős támogatók elvárhatják, hogy pénzük jó helyre kerüljön, adott esetben akár nyomást gyakorolhatnak a kedvezményezettre, hogy rendezetten, szervezetten, átláthatóan működjön.