Civil szervezetek és az illetékmentesség

0

A civil szervezet az Itv. rendelkezései értelmében teljes személyes illetékmentességben részesülhet, amennyiben nem folytat vállalkozási tevékenységet, tehát ebből eredően társasági adófizetési kötelezettsége sem keletkezett.

A szervezetnek hatósági, bírósági eljárás megkezdése, vagy gépjármű vétel előtt, írásban kell nyilatkoznia az illetékmentesség feltételeinek fennállásáról. Az illetékmentesség jogosultságát az adóhatóság ellenőrzi.

Illetékmentesen intézhetőek többek között a:

  • nyilvántartásba vétel,
  • változásbejegyzés,
  • megszűnés,
  • közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele eljárások.

Amennyiben az előző évi adatok még nem állnak rendelkezésre, azaz az egyébként illetékköteles eljárásra a tárgy évet követő 150 napon belül kerül sor, akkor a szervezet vezetőjének arról kell nyilatkoznia arról, hogy a szervezetnek adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik.

Amennyiben a civil szervezet társasági adó fizetésére kötelezett, az illeték tárgyához kapcsolódóan kedvezményben részesülhet az alábbiak esetén:

  • A visszterhes vagyonátruházási illeték,
  • Az ajándékozási illeték,
  • Az öröklési illeték,
  • Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja,
  • A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok,
  • Az adó- és vámhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályok.

 

Megosztás