Május 31-ig kérvényezhető a közhasznú jogállás

0

Egy szervezet akkor szerez közhasznú státuszt, amikor közhasznú szervezetként nyilvántartásba lesz véve. Ezt egy erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével a bíróságnál lehet kérelmezni.

A közhasznú jogállásúvá válás feltétele, hogy legalább két lezárt üzleti évet tudhasson maga mögött a szervezet.

A kérvényezés folyamata

A közhasznú jogállást alapítvány esetében az alapító, egyesület esetén az egyesület szervezeti képviselője kérelmezheti. A kérelmet papír alapon, vagy az elektronikus úton történő ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikusan lehet benyújtani a szervezet bejegyzését végző, helyileg illetékes bíróságnál.

Csatolandó dokumentumok

  • “Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem” ÁNYK űrlap
  • Tisztségviselők összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozata
  • Létesítő okirat
  • Az előző két, lezárt üzleti év beszámolója, közhasznúsági melléklettel

Alapvető tudnivalók

Fontos feltüntetni, hogy a szervezet közfeladat ellátása érdekében tevékenykedik és hogy a közfeladatok végzését mely jogszabályhelyek írják elő.

A bíróság a meglévő dokumentumok alapján vizsgálja azt, hogy a formai és tartalmi feltételeknek megfelel-e a szervezet. Amennyiben megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére és megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, a bíróság befogadja a kérelmet és közhasznú jogállásúvá nyilvánítja a szervezetet.

Sokan keverik össze a közhasznú tevékenység és a közhasznú jogállás fogalmát. Ahhoz, hogy egy szervezet részesülhessen az 1%-os felajánlásokban, közhasznú tevékenységet kell végeznie, de nem feltétel, hogy közhasznú jogállással rendelkezzen.

Megosztás