Nonprofit

Nonprofit szervezet minden olyan civil szervezet, amely a működése során keletkező nyereséget nem osztja szét, hanem visszaforgatja az alapító okiratban meghatározott célokra.

A civil szervezetek nem minden esetben nonprofit szervezetek, sőt a nonprofit szervezet lehet akár gazdasági társaság is, azaz kkt., bt., kft., zrt. sőt akár nyrt.

A nonprofit szervezetek célja

A nem profitorientált szervezetek létrejöhetnek azért, hogy másokon segítsenek. A leghíresebb ilyen szervezet a Máltai Szeretetszolgálat, a katolikus egyház nonprofit segítő szervezete.
A szervezetek működhetnek “segíts magadon” elv szerint is: a leghíresebb ilyen szervezetek az alkoholisták és a kábítószerfüggők segítését, gyógyulását, visszailleszkedését támogató egyesületek, alapítványok.

Végül elkülöníthetünk még egy szervezeti formát, amikor jellemzően civilek érdekérvényesítő céllal hoznak létre nonprofit szervezetet, hogy nagyobb súllyal léphessenek fel céljaik érdekében. Ilyen szervezetek harcolhatnak a nők egyenlőségéért, a társadalomból kitaszított csoportok felemeléséért és számtalan egyéb társadalmi léptékű vagy kisebb célért.

A nonprofit szervezetek típusai

Ezek a szervezetek nem gazdasági társaságok, sőt előfordulhat, hogy be sincsenek jegyezve a cégbíróságon. Azonban egy kft. vagy bt. is lehet nem profitorientált attól függetlenül, hogy a gazdasági társaságokról nem az önkéntes és érdek nélküli segítés szokott eszünkbe jutni. A gazdasági társaságként megalapított nonprofit szervezet megalapításához ügyvéd kell, illetve a cégbíróságon is be kell jegyezni. Mivel ezek a szervezetek nem egyszerű “csoportosulások”, a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényeknek mindenben meg kell felelniük.

A nonprofit szervezetek története

1990 körül céljuk a sportolás támogatása, az egészség megőrzése és a kultúra terjesztése volt. Ezek a szervezetek később is megmaradtak, azonban létrejöttek mellettük a diktatúra idején elképzelhetetlen célokat megfogalmazó közösségek is. Ezek olyan célokért harcoltak, amelyekért korábban semmit sem tehettek, mivel az állampárt határozta meg, hogy egy cél érdemes-e a támogatásra vagy nem. Az 1989 után létrejött nonprofit szervezetek emellett olyan problémákat is zászlójukra tűzhettek, amelyeket korábban elhallgattak: hátrányos helyzetű csoportok segítését, az országon belüli hátrányos területek fejlesztését. Értelemszerűen csak ekkor alapíthattak olyan szervezeteket, amelyek korábban nem létező csoportokat segítettek: például polgárőröket.