Tudástár

Adó 1+1%
1997 óta minden adófizetőnek lehetősége van az SZJA-ja 1%-át felajánlani valamely civil szervezetnek. 1998 óta pedig az 1%-on felül egy újabb 1%-os ajánlhatunk fel – ezt már csak egyházaknak vagy az országgyűlés által kiválasztott, kiemelt szervezetnek.

Adomány
Pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet egy adományozó nyújt az adományozottnak, hogy utóbbi el tudja látni közhasznú feladatait. Fontos kitétel, hogy az adományt az adományozó ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.

Adománygyűjtés
Pénzgyűjtési tevékenység, amelyet a civil szervezetek és az egyházak folytatnak saját non profit céljaik és tevékenységük támogatása érdekében.

Adománygyűjtő
Olyan magánszemély, aki adományokat gyűjt akár személyes, akár telefonos megkeresés segítségével.

Adományozott
Civil szervezet, amely az 1%-os SZJA-részesedésből profitál. Az adományokra jogosult szervezetek listája folyamatosan változik: részint bővül, részint zsugorodik. Előbbi oka, hogy minden évben újabb és újabb szervezetek jönnek létre. A szervezetek közül viszont minden évben kb. ezret kizárnak valamilyen oknál fogva: ezek nem kaphatnak az 1%-os felajánlásokból, mivel valamilyen szabálytalanságot követtek el.

Adományszervező
Egy olyan egyesület vagy bármilyen szervezet, amely nem saját céljára gyűjti az adományokat, hanem a megbízó részére. Bár az adományszervező sápot szed az adományból, bizonyos esetekben az őket megbízók mégis igénybe veszik szolgálataikat, mivel az adományszerzés, reklámozás inkább a profiljukba tartozik, mint a civil szervezeteknek.

Civil szervezet
A civil szervezet másik neve nem kormányzati szervezet: a kormánytól és az államtól független szerveződés, amely magánszemélyek kezdeményezésére jön létre. A nonprofit civil szervezeteknek saját költségvetésük van. Az egyházak mellett civil szervezetek kaphatnak 1%-os felajánlást a magánszemélyek által befizetendő SZJA-ból.

EGYSZA-lap
A rendelkező nyilatkozat hivatalos rövidítése. Ezen a dokumentumon rendelkezhet az adózó, hogy kinek szeretné felajánlani SZJA-ja 1 és másik 1 százalékát. Az EGYSZA-lap leadási határideje főszabály szerint május 20., bár a munkáltatói adóbevallást választóknak tíz nappal korábban kell bevinniük munkahelyükre a nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot. Az egyéni vállalkozók február 25-ig adhatják le bevallásukat, de az EGYSZA-nyilatkozat végső határideje az ő esetükben is május 20.

Elismert egyház
Azok az egyházak, amelyek részesülhetnek a +1%-os adófelajánlásból. Az elismert egyházak listája folyamatosan változhat, mivel az Országgyűlés határozza meg, hogy mely egyházat ismeri el. Az elismert egyház fogalmat 2011-ben hozták létre azért, hogy a bizniszegyháznak nevezett, valójában üzleti célú szervezetektől megvonhassák a nagyon jövedelmező egyházi státuszt. Az elismert egyházak száma azóta átlépte a 30-as számot. Minden egyháznak saját technikai száma van, amelyet be kell írni a rendelkező nyilatkozat alsó mezőjébe.

Kiemelt költségvetési előirányzat
Olyan szervezet, amely az Országgyűlés határozata szerint jogosult az adó 1%-ára.

Közfeladat
Mindazon feladat, amely állami vagy önkormányzati jellegű, és amit közérdekből, haszonszerzés nélkül, a törvényekben meghatározott feltételek és követelmények szerint végez egy adat intézmény, szervezet stb.

Közhasznú tevékenység
Mindazon tevékenység, amely a létesítő okiratban (vagyis, egyszerűen mondva, az alapszabályban) foglalt közfeladat ellátását szolgálja akár közvetett, akár közvetlen módon.

Létesítő okirat
Az az okirat, amely szövegszerűen magába foglalja az egyesült alapszabályát vagy egy alapítvány alapító okiratát.

Munkáltatói adómegállapítás
Az 1+1% szempontjából fontos a munkáltatói adómegállapítás lehetősége. A munkavállalók kérhetik, hogy helyettük a munkahelyük állapítsa meg az általuk fizetendő adó összegét. Ennek számos feltétele van, amelyek közül a legfontosabb, hogy a munkavállaló csak egy helyről juthat jövedelemhez – attól a cégtől, amelyik elkészíti helyette az adóbevallását. Ha valaki kéri ezt a lehetőséget, akkor is rendelkezhet az adója 1+1%-áról, de külön lezárt borítékban be kell adni a rendelkező nyilatkozatot a munkahelyén.

Nonprofit szervezet
Mindazon szervezet nonprofitnak számít, amely önálló jogi személyiséggel bír, közcélú feladatot lát el, független a kormányzati szektortól, nem osztja szét a profitját és önkéntesen/öntevékenyen működik. A pártok ki vannak zárva a nonprofit szervezetek köréből.

Rendelkező nyilatkozat
Az adóbevalláshoz csatolandó nyilatkozat, amelynek három része van. A felső részen meg kell adni a személyes adatokat, az alsó részen pedig a támogatni kívánt civil szervezet és egyház adószámát, illetve technikai számát. A nyilatkozat beadható papíron vagy az e-bevallás részeként. Fontos tudnivaló, hogy csak azok a szervezetek kaphatnak az adományból, amelyek nincsenek fent a feketelistán. A megszűnés alatt levő, törölt vagy egyéb okból jogosulatlan szervezetek listáját folyamatosan frissíti a NAV, ezért a honlapjukon érdemes tájékozódni, nincs-e kizárva a kedvezményezettek köréből az Ön által támogatni kívánt szervezet!

SZJA 1+1
1997 óta minden adózónak lehetősége van, hogy felajánlja személyi jövedelemadója 1%-át egy általa kiválasztott szervezetnek. Eszerint az adó 1%-a nem a központi költségvetésbe kerül, hanem levonás nélkül a támogatott szervezet számlájára. 1998-ban tovább bővültek a lehetőségek, amikor már nem csak a civil szervezeteknek, hanem az egyházaknak is fel lehetett ajánlani az adó újabb 1%-át. Az SZJA felajánlásának határideje minden év május 20-a. A határidő jogvesztő, vagyis utólag felajánlásra nincs lehetőség.

Tartós adományozás
Olyan adományozás, amikor a felajánló írásbeli szerződésben vállalja, hogy az adott évben és az azt követő három évben évente legalább egyszer azonos vagy növekvő összegű adományt tesz. Fontos kikötés, hogy az adományozó semmilyen ellenszolgáltatást sem kérhet az adományáért cserébe. Ez alól a szabály alól csak annyiban van kivétel, hogy a közhasznú szervezet elárulhatja, ki volt az adományozó és mivel foglalkozik – vagyis reklámozhatja a támogatót.